SPORT CARS CZECH REPUBLIC

Sport cars Czech Republic
OstaMyy.Com


Albania Algeria Andorra Angola Antigua And Barbuda Argentina Armenia Australia Austria Azerbaijan Bahamas Bahrain Bangladesh Barbados Belarus Belgium Belize Benin Bolivia Bosnia And Herzegovina Brazil Brunei Bulgaria Burkina Faso Burundi Cambodia Canada Chile China Colombia Costa Rica Cuba Cyprus Czech Republic Denmark Djibouti Dominica Dominican Republican Ecuador Egypt El Salvador England Ethiopia Fiji Finland France Gabon Gambia Georgia Germany Ghana Greece Grenada Guatemala Guyana Haiti Honduras Hong kong Iceland India Indonesia Israel Italy Jamaica Japan Jordan Kazakhstan Kuwait Latvia Lebanon Lithuania Luxembourg Macedonia Malaysia Malta Mexico Moldova Mongolia Netherlands New Zealand Norway Oman Pakistan Panama Paraguay Peru Philippines Poland Portugal Qatar Romania Russia Saint Kitts And Nevis Saint Lucia Saint Vincent And Grenadines Saudi Arabia Serbia And Montenegro Singapore Slovakia Slovenia South Africa Spain Sri Lanka Sudan Suriname Sweden Switzerland Syria Taiwan Thailand Trinidad And Tobago Tunisia Turkey Ukraine United Arab Emirates Uruguay USA Uzbekistan Vanuatu Venezuela Vietnam ZimbabweSPORT CARS CZECH REPUBLIC


Auto Moto Drombrno  
Address:
P.O.Box 1 641 00 Brno Czech Republic
Executive director
Chairman of the Board of Directors Ivana Ulmanova
Email:
ulmanova@brno-circuit.com


Volkswagen Group  
One of the oldest automobile manufacturers in the world, Skoda Auto has become a subsidiary of Volkswagen Group (VAG) since 1991 that is based in the town of Mladá Boleslav, Czech Republic. The origin of this Czech automobile manufacturer lasts since late 19th century by the initiators - 26-year old Václav Klement and Václav Laurin opeing as a bicycle repair shop. After 9 years, in 1899, it added motorcycles as one of its reparing items and 6 years from then they introduced cars. Ever since then (1905), it became a car manufacturing company. The first model, Voiturette A, was launched both within Austria-Hungary and internationally. In 1924, they merged with Skoda Works, the biggest industrial enterprise in Czechoslovakia to earn the trading name of "Skoda Auto".

BMW Sports Cars  
BMW snižuje dopad na životní prost?edí b?hem celé životnosti vozidla - od výroby, p?es používání a servis, až po recyklaci. Tento koncept mimo jiné p?ispívá k tomu, že je spole?nost BMW Group uvedena na Dow Jones Sustainability Group Index. Základy pro ekologickou recyklaci vozidel jsou položeny již b?hem vývoje a výroby každého vozidla BMW. D?slednou aplikací „Design for Recycling concept“ zajiš?uje spole?nost BMW, že každé vozidlo m?že být ú?inn? recyklováno.

Chevrolet Sports Cars  
Zna?ka Chevrolet byla založena v roce 1911 Louisem Chevroletem, evropským inženýrem, a Billy Durantem, Amerianem, který pozdji založil General Motors. Znaka vykazuje silné evropské ddictví. Od roku 1924 do roku 1965 bylo v továrnách v Kodani, Stockholmu, Antverpách, Bielu, Varšav a Berlín vyrobeno 250 000 Chevrolet pro evropské zákazníky.

Ford Sports Cars  
Iíká se, že Henry Ford postavil Ameriku na kola. Svými praktickými, kvalitními a p?edevším cenov dostupnými automobily zmnil životní styl lidí. Zavedl pásovou výrobu, která v první polovin dvacátého století definovala nový smr v prmyslové výrob na celém.

Hyundai Sports Cars  
Hyundai offers new models of sports cars.

Mercedes Benz Sports Cars  
Dkujeme vám za váš zájem o osobní vozy Mercedes-Benz. Naše vozy jsou inspirovány trvalou vášní: vášní hledání dokonalosti. Objevte skrytou váše pi pohledu na modelovou adu prvotnídních voz poínaje vozy pro m?stský provoz až po limuzíny a od sportovních kabriolet až k istým a štíhlým kupé.

Mitsubishi Sports Cars  
Expert na 4x4 – znaka Mitsubishi Motors – tam nebude chybt. S vyškolenými idii za volantem budete moci vyzkoušet terénní p?ekážky v off-roadu Mitsubishi Pajero a v pick-upu Mitsubishi L200. Svou testovací jízdu si objednejte na naší info lince: 800 808 808. Budeme se tšit na setkání v Brn, a už na polygonu 4x4 nebo p?ímo na expozici Mitsubishi Motors v hale V.

Nissan Sports Cars  
Nissan Sports Cars offers new models of sports cars.


Etsintäpalvelu


Opel Sports Cars  
Opel offers new 2007 and 2008 opel Gt sports cars for sale.

Peugeot Sports Cars  
Peugeot Sports Cars offers new models of sports cars for sale.

Porsche Sports Cars  
Princip Porsche je naší deklarací nezávislosti. Opírá se o hodnoty a filozofie, které spolen vytváejí to, co nás odlišuje od ostatních spole ností. Princip Porsche se týká spolenosti, která ví, že velikost neznamená vše. Týká se také spolenosti, která dsledn kráí svou vlastní cestou. Napíklad na burze, protože nepovažujeme tvrtletní zprávy za píliš dležité a z tohoto d?vodu je také nezveej ujeme. V oblasti prezentace firmy na ve?ejnosti, protože my nejenže odmítáme subvence, my je dokonce principiáln zpochybujeme. V automobilovém prmyslu, protože malá firma Porsche se odvažuje nakupovat u velkého koncernu
SPORT CARS CZECH REPUBLIC